SLU-nyhet

Statistiska metoder för att identifiera potentiella avbrott i en miljötidsserie

Publicerad: 05 september 2018

När miljötidsserier påverkas av ändrad kemisk metodik eller byte av ansvarigt labb kan statistiska metoder användas för att analysera om den aktuella serien uppvisar en nivåförändring. Skattningen av en sådan förändring blir betydligt mer effektiv när det finns en tidsperiod där båda metoder används eller båda labben utför analyserna parallellt. När det inte finns någon överlappande period blir skattningarnas varians stora och om det dessutom finns en underliggande trend i serien, så blir skattningen biased. En pålitlig analys av trender i sådana serier är då oftast omöjlig.

Artikeln Statistical models for evaluating suspected artefacts in long-term environmental monitoring data av författarna Claudia von Brömssen, Jens Fölster, Martyn Futter och Kerstin McEwan finns att läsa på SpringerLink.


Kontaktinformation

Claudia von Brömssen Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik

Telefon: 018-671720

E-post: claudia.von.bromssen@slu.se