SLU-nyhet

Digitalisering och artificiell intelligens i den urbana miljön

Publicerad: 12 december 2018

När en student vid SLU i Alnarp knackade på hos Movium för att fråga om deras intresse för Artificiell Intelligens (AI) så inleddes ett samtal på Slottet om hur många på SLU som aktivt arbetar med dessa frågor utifrån ett mänskligt och urbant perspektiv. En samtalsgrupp har nu bildats för att lyfta frågorna och för att positionera SLU i detta vidsträckta område.

Vi vet att den tekniska utvecklingen inom skogs- och lantbruksnäringen har nått långt men hur ser vi att den tekniska utvecklingen, AI och virtuella världar påverkar och kommer att påverka människorna och vårt samhälle? Kan vi dra nytta av digitalisering och 'machine learning' inom forskningen?

I denna första samtalsgrupp om digitalisering och AI ingår ett antal personer från LAPF (Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning), AEM (Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi), SLU Holding, SLU Urban Futures och Movium. Alla bidrog med olika ingångar, kunskap och intressen, och diskussionen kryssade mellan en mängd aspekter av AI. Gruppen var dock enig om att ämnena är högst relevanta för SLUs alla uppdrag: Utbildning, Forskning och Fortlöpande miljöanalys.

Samtalsgruppen kommer fortsätta att träffas och det kommer även fortsättningsvis att vara intressant att tala om hur AI kommer att påverka människan och samhället ur ett övergripande och spanande perspektiv men vi ska även presentera våra individuella forskningsområden för att hjälpa varandra, kartlägga strukturer och hitta synergier - inom SLU och mot externa nätverk, akademi och företag, och kanske hitta framtida forskningsområden och samarbeten. Vi bör också fundera på vilka områden som är mest strategiskt viktiga för SLU att inrikta sig mot. Tanken är att inledningsvis hålla gruppen relativt liten, för att på sikt kunna växa och dela upp oss i ämnesgrupper m.m., allt för att öka kunskapen och skapa en profil om AI i urban miljö inom SLU.

Har ni intresse av att involvera er så anmäl ert intresse.

Harald Klein
Koordinator på Tankesmedjan Movium vid SLU

harald.klein@slu.se

 


Kontaktinformation

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17