SLU-nyhet

Utställning: Vattnet kommer!

Publicerad: 15 december 2016

På Form/Design Center i Malmö arrangeras utställningen Vattnet kommer!, som lyfter frågan om att havet stiger och att detta kommer påverka våra kuster på olika sätt. Bakom utställningen står ett MSB-finansierat forskningsprojekt mellan kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet och institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU.

Utgångspunkten för projektet har varit att måla upp och veckla ut en karta över hur man i Sverige och på andra håll i världen diskuterar och hanterar kunskapen om att många natur- och kulturlandskap, boendemiljöer och infrastruktursatsningar på sikt kommer att förändras när kustlinjen kontinuerligt "ritas om" och landskap som förut varit torra blir fuktigare.
Hur vi hanterar denna förändring i ett samtal mellan beslutsfattare, planerare, designers och befolkning, påverkar om vi kommer uppfatta förändringarna endast som ett hot, eller om vi kan se dem som självklara delar av ett landskap i förändring och där förändringarna kan involveras i samhällsbygget på ett konstruktivt sätt.
Målet med projektet är att på sikt finna nya vägar till planering och utformning av den fysiska miljön inför hotet om stigande havsnivåer, eftersom den regionala och kommunala planeringen fortfarande är splittrad och fragmentarisk.


Kontaktinformation