20 sep

Form Design Center, Lilla torg 9, Malmö

Släppmingel för Tidskriften STAD

evenemang |

STAD nr 38 är här med temarubriken "Ett torg är ett torg är ett torg…." Ett torg är själva sinnebilden för något urbant: ingen stad utan ett torg och inget torg utan en stad. Men föreställningarna om vad ett torg är och ska vara skiftar.

 
Publika rum i utsatt miljö

I Buenos Aires är publika rum i socialt sårbara miljöer ett verktyg för stadsomvandling. Max Rohm, professor i arkitektur och urban design vid universitetet i Buenos Aires, samtalar med Caroline Dahl om vad informella bosättningar kan lära oss om stadstillväxt och det publika rummets betydelse.  
 
Samtalet sker på engelska.
 
 
Varmt välkommen! Vi bjuder på mingel och förfriskningar!
Titti Olsson, chefredaktör för STAD

Fakta

Tid: 2022-09-20 17:00 - 19:00
Ort: Malmö
Lokal: Form Design Center, Lilla torg 9
Arrangör: SLU Tankesmedjan Movium
Pris: Fritt
Mer information:

Inbjudan (PDF)

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tidskriften STADdebatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.