26 jan

Digitalt

Alnarpskonferensen 2022

evenemang | seminarier, workshops |

Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg

Priserna på råvaror och insatsmedel rusar i höjden. Företagandet i de gröna näringarna känns plötsligt än mer osäkert, både på företags- och samhällsnivå. Hur ska livsmedelsproduktionen fungera, hur hanterar man som företagare det spända läget?

Välkommen till den digitala Alnarpskonferensen 2022 där vi granskar utmaningarna och djupdyker i verktygen med hjälp av analytiker, rådgivare och forskare!

Moderator:
Malin Wildt-Persson, med en start som husdjursagronom i den gröna näringen leder Malin Wildt-Persson idag människor, organisationer och processer. Hon har lång erfarenhet av såväl offentlig som privat sektor och brinner för att få människor att samverka och arbeta mot gemensamma mål.

 

Fakta

Tid: 2022-01-26 09:00 - 15:00
Ort: Digitalt
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp i samarbete med SLU Kompetenscentrum företagsledning

Program

9.00-9.30 Kaffe och mingel.
9.30 – 9.40 Introduktion.
  Håkan Schroeder, Tf Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp. Malin Wildt-Persson, Moderator för hela dagen.
9.40 – 10.10 Råvarumarknaden efter pandemin. 
  Cristian Kopfer, Råvaruanalytiker, Handelsbanken.
10.10 – 10.30 Odlingssåret 2021 – Erfarenheter och möjligheter.
  Per Germundsson, Lantmännen.
Victor Ebel, Svenska Foder.
Erik Johansson, BM Agri.
10.30 – 10.40 Teknisk paus
10.40 – 11.10 Intervju och panel, frågor från publik och web. 
  Modererat samtal under ledning av Malin Wildt-Persson. 
11.10– 11.40 Risktagande efter förmåga och resurser?
  Anders Pålsson, Marknadsrådgivare, HIR-Skåne.
11.40 - 12.00 Intervju och frågor från publiken.
  Samtal under ledning av Malin Wildt-Persson.
12.00  Lunchpaus.
13.00-13.40 Hur vet du att du är lönsam i produktionen?
  Axel Lundberg, Ekonomirådgivare, HIR Skåne.
13.40 – 14.10 Skattekonsekvenser av turbulenta marknader.
  Lars Erik Rahnboy, Auktoriserad redovisningskonsult, Ludvig och Co.
14.10 – 14.20  Teknisk paus.
14.20 -14.55  Aktuell forskning och utblick kring företagande och risk. 
  Lantbrukarens hantering av fluktuerande marknadspriser – examensarbete Carolina Beck-Friis/Vilhelm Linde.
Hur gör jag? Grisföretagaren Cissi Klasson, Annelövsgrisen AB. Modererat samtal under ledning av Malin Wildt-Persson
14.55  Avslutning
  Per Hansson, Verksamhetsledare, SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53