Terminsstart i Uppsala/Ultuna

Senast ändrad: 25 oktober 2023
Studenter på guidad tur

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, den 28 augusti 2023. Den här sidan uppdateras löpande när det finns ny information.

Upprop för alla programstudenter 28 augusti

Obligatorisk närvaro på uppropsdagen

Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. Kan du inte närvara på grund av särskilda skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 09:00 den 28 augusti, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas du även kontakta din programstudierektor. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Kandidat- och yrkesprogram - tider och lokaler 28 augusti 2023

Uppropsdagen inleds med en gemensam välkomstceremoni i aulan. Efter ceremonin går varje program till en egen sal där du får specifik information om programmet och upprop sker. Se tid och plats för ditt program i listan nedan:

Djursjukskötarprogrammet

Veterinärprogrammet

Agrar ekonomi

Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Djur och hållbarhet

Ekonomi - hållbar utveckling

Etologi och djurskydd

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Livsmedelsprogrammet

Politices kandidat - hållbar utveckling

Samhällsutveckling - landsbygd

Skogsekonomi

Växtodlingsprogrammet

Masterprogram - tider och lokaler 28 augusti 2023

Uppropsdagen inleds med en gemensam välkomstceremoni i aulan. Efter ceremonin går varje program till en egen sal där du får specifik information om programmet och upprop sker. Se tid och plats för ditt program i listan nedan:

Agricultural Economics and Management

Agricultural Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)

Animal Science

EnvEuro

Environmental Communication and Management

Environmental Economics and Management

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Livsmedelstillsyn - magisterprogram

  • Upprop och programinformation kommer att ske digitalt via Zoom. Antagna studenter får information via mejl från programmet. Tid: 13.15-15.00

Plant Biology for Sustainable Production

Rural Development and Natural Resource Management

Soil, Water and Environment

Sustainable Food Systems

Antagen till en fristående kurs eller till en distanskurs?

Upprop sker på din första föreläsning. Du kan hitta ditt schema genom kurssidan. Sök i vår kursdatabas.

Du kan oftast registrera dig till en kurs online på Ladok student, vilket du tidigast kan göra en vecka innan kursstart.

För att du ska kunna registrera dig online behöver du först aktivera ditt studentkonto, se viktig information - steg för steg.

Antagen till ortsoberoende distanskurs

Om du är antagen till en ortsoberoende distanskurs hittar du information om kursstart och upplägg på kursens webbsida.

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi svar på vanliga frågor om studier på SLU.

Campus Ultuna

Information om campus Ultuna och Uppsala som studentstad.

Många studenter utanför Ulls hus på campus ultuna en solig dag, foto.