Terminsstart HT 2022

Senast ändrad: 11 juli 2022

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 29 augusti 2022.

Skogsmästarprogrammet

Tid:      10.00-11.30
Lokal:   Sal A        
Hus:     Herrgårdsbyggnaden


Obligatorisk närvaro på uppropsdagen

Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. 

Om du inte kan närvara på grund av särskilda skäl
Kan du inte närvara på grund av särskila skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 09:00 den 29 augusti, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas du även kontakta din programstudierektor för information om hur du kan ta del av uppropet. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Viktigt att tänka på!

Vi har sammanfattat några viktiga punkter för dig att tänka på:

Det här behöver du göra innan terminstartsdagen:

Frågor inför terminsstarten? 

  • Nya studenter på grundprogram är välkomna att delta i ett webbseminarium där du kan ställa frågor till studievägledningen och SLU:s antagning. Du behöver anmäla dig för att få länk till det digitala mötesrummet. Webbseminariet kommer att ges på svenska.
  • Är du nyfiken på hur det är att plugga på universitet? Du kan få en introduktion den 23 eller 24 augusti. Läs mer på Ny student.

Om känner dig sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Utsätt inte andra studenter/personal för smitta genom att vara på campus för tidigt efter att du har varit sjuk.