Terminsstart för Hippologprogrammet

Senast ändrad: 03 juli 2020
Kvinnlig student rider på en häst, foto.

Här får du som är ny student på Hippologprogrammet i Flyinge och Wången information om vad som händer under första dagen på terminen.

Upplägget för terminsstart kan komma att förändras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Upprop för alla programstudenter 31 augusti

Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. I och med coronapandemin räknas även du som tillhör riskgrupp/bor med riskgrupp/uppvisar sjukdomssymptom in under kategorin särskilda skäl. 

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Utsätt inte andra studenter/personal för smitta genom att vara på campus för tidigt efter att du har varit sjuk.

  • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.
  • Samma sak gäller om du har varit sjuk men inte haft covid-19.

Kan du inte närvara på grund av något av ovanstående skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 08:00 den 31 augusti.

Om du stannar hemma på grund av att du är sjuk eller tillhör en riskgrupp uppmanas du även kontakta din programstudierektor för information om hur du kan ta del av uppropet. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Tider och lokaler 31 augusti 2020

Flyinge

Tid:      10:00
Plats:   Aulan, Undervisningshuset, Flyinge Kungsgård

Wången

Tid:      10:00
Plats:   Salen Sleipnir, Undervisningshuset, Wången

Hitta till och på Campus Flyinge och Campus Wången

Viktigt att tänka på!

Under uppropsdagen behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra och begränsa smittspridning. Vi har sammanfattat några viktiga punkter för dig att tänka på:

Innan uppropsdagen
  • Kvittera ut ditt studentkonto. 
  • Testa videoverktyget Zoom innan uppropsdagen för att vara säker på att det fungerar som det ska. Det är bra om du testar verktyget både via dator och smartphone om du har möjlighet. Här hittar du mer information om Zoom (under "Digitala verktyg").
Frågor inför terminsstarten? 
Under uppropsdagen
  •  Om möjligt så rekommenderar vi att du färdas till campus via cykel eller promenad. Undvik i möjligaste mån kollektivtrafik där det inte går att boka plats.

Tider och lokaler 31 augusti 2020

Flyinge

Tid:      10:00
Plats:   Aulan, Undervisningshuset, Flyinge Kungsgård

Wången

Tid:      10:00
Plats:   Salen Sleipnir, Undervisningshuset, Wången

Hitta till och på Campus Flyinge och Campus Wången

Sidansvarig: utb-webb@slu.se