Skogsmästarprogrammet - antagna fr.o.m. 2024

Publicerad: 18 januari 2024

Utbildningsplan

Ramschema läsår 24/25

 Översiktsbild läsår 24/25

Årskurs 1

Skogens värden

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Kontaktinformation