Hippolog - kandidatprogram

Publicerad: 17 juni 2019
hippolog.png

Den här sidan är till för dig som studerar på hippolog - kandidatprogram.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på hippolog - kandidatprogram

Vi ser fram emot att möta dig som student på Flyinge eller Wången i höst!

Höstterminen 2019 börjar måndagen den 2 september på Flyinge klockan 08.30 och på Wången klockan 09.00 (se separat informationsutskick som du får till din mailadress).

Studenter som är antagna till program måste närvara vid registreringen. Ta med giltig legitimation. Har du särskilda skäl för att utebli från registreringen måste du meddela oss via e-post till Flyinge eller Wången så fort som möjligt, dock senast 08.30 måndagen den 2 september. Om du inte närvarar vid registreringen eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

Du hittar mycket information som du behöver som ny student i de informationsbrev du kommer att få samt på SLU på sidan Ny student. Du får också information om välkomstaktiviteter på din studieort skickat till den mailadress du angivit i din anmälan.

De kommande tre åren kommer att bli värdefulla, spännande och arbetsamma men också väldigt roliga och utmanande för dig som student. Du som student står i centrum för vårt arbete och du har ett stort personligt ansvar för dina studier och studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i många olika ämnen och stor vikt kommer att läggas vid att integrera de teoretiska kurserna med de praktiska kurserna. Första året innehåller grundläggande kurser och därefter följer mer fördjupade kurser såväl teoretiskt som praktiskt. Vi kan också konstatera att arbetsmarknaden för hippologer är god! Så gott som alla tidigare studenter har arbete i anslutning till att de avslutat sina studier. Då du även är ute på praktik under utbildningen öppnas många dörrar mot hästbranschens olika delar.

Varmt välkommen till SLU och hippolog - kandidatprogram!

Anna-Lena Holgersson, programstudierektor

 

Schema

Schema för dina studier hittar du som skall börja på Flyinge på Flyinges hemsida. Du som skall börja på Wången kommer att få ett schema utsänt. Mer information om vilka kurser du kommer att läsa får du under introduktionsveckan.

Under uppstartsveckan kommer HAS (Hippologernas Akademiska Studentkår) att välkomna dig. Vill du i förhand få en inblick i kårens verksamhet finns en grupp på Facebook (Hippologernas Akademiska Studentkår) eller Instagram samt ett välkomstbrev i det utskick som kommer hem till dig.

Information om boende och stallplatser finns också i det informationsmaterial som kommer hem till dig. Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Kontakt

Kontaktperson på Flyinge, studierektor
Annethe Yng
073-969 74 20

Kontaktperson på Wången, studierektor
Barbara Winqvist Staaf
070-641 74 75

Kontaktperson på SLU Uppsala, programstudierektor
Anna-Lena Holgersson
070 – 848 86 96

HAS (Hippologernas akademiska studentkår)

Ordförande i studentkåren
Elin Fridlund

Ansvarig utbildningsfrågor HAS
has@stud.slu.se

Hippologisk baskurs, länk
Wången
Flyinge

Riksanläggningarna
Flyinges hemsida
Wångens hemsida
Strömsholms hemsida

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2019 har följande antal platser utlysts:

Inriktning ridhäst, Strömsholm, årskurs 3

  • 6 platser på stråk Ridpedagogik
  • 3 platser på stråk Hästutbildning

Inriktning travhäst, Wången, årskurs 3

  • 7 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Equine Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Hippolog - kandidatprogram

Anna-Lena Holgersson, universitetsadjunkt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för hippologi
Anna-Lena.Holgersson@slu.se, 018-67 21 43

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se