Forest and Landscape (BSc)

Publicerad: 04 juni 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet  Forest and Landscape.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan. Då utbildningens ges på engelska kommer mesta delen av informationen ligga under den engelska sidan.

Välkomstbrev

Du hittar välkomstbrevet under den engelska sidan.

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum

Studera med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, asperger eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om riktat pedagogiskt stöd.

Verktyg för studieplanering - Vägar till examen

Nu finns ett verktyg i excel att ladda ner för att underlätta för dig som student på Forest & Landscape att få en överblick över dina studier och kunna planera vägen till examen. Syftet är att göra det enklare för den som siktar på att ta ut en jägmästarexamen att förstå vad som krävs, men verktyget kan även användas för att se hur man ligger till när det gäller kandidatexamen.
Med hjälp av verktyget kan man simulera olika kursval och snabbt se hur utfallet av olika val kan bli. Genom att ange uppgifter om kurser, som man har läst eller har tänkt läsa, får man se hur man ligger till gentemot kraven för den tänkta examen. För programkurser finns förifyllda uppgifter. Det finns även möjlighet att lägga till andra kurser. Då hittar du de uppgifter som du behöver i kursplanen för aktuell kurs.

Vi arbetar löpande med kvalitetssäkring och utveckling av verktyget därför måste  användare av verktyget vara uppmärksam på att alltid använda senaste versionen som finns på denna sida att ladda ner.

Verktyg för studieplanering

Master i landskapsarkitektur

With a bachelor degree in landscape architecture you can apply for the Landscape Architecture - Master’s programme at SLU Alnarp. Entry Requirements are a bachelor degree, 180 credits with 90 credits landscape architecture. https://student.slu.se/en/studies/courses-and-programmes/masters-programmes/landscape-architecture/  

For entry to the different courses included within the programme, the specific entry requirements prescribed for each individual course apply.

Admission to some of the courses in the programme requires an approved portfolio according to instructions decided by the Programme board for educations within landscape and horticulture. https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-programmes/landscape-architecture/lam-portfolio/

It is further recommended that the applicant has knowledge and skills corresponding to at least 15 credits from studio/project courses in landscape architecture. One example of course on bachelor level is “LK0400 Urban Landscape Design”.

 

Fortsatta studier - ansökan till masterprogram

Fortsatta studier – ansökan till masterprogram

Är du intresserad av att fortsätta dina studier och ansöka till ett masterprogram? Kul! Här får du information om vad du behöver tänka på.

Planera dina studier

Ta reda på vad du behöver för att vara behörig och planera dina studier så att du kan slutföra kurserna och ta ut kandidatexamen i tid. Det är särskilt viktigt om du direkt vill söka vidare till ett masterprogram. Verktyget för studieplanering som finns under eget avsnitt på programsidan kan vara en hjälp på vägen. Observera att du själv måste ansöka om examensbevis och att handläggningstiden kan variera.

Behörighet

För att bli antagen måste du uppfylla behörighetskraven och ha rätt språkkunskaper.

För grundläggande behörighet till ett masterprogram behöver du ha en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Det gäller för alla program på avancerad nivå. Kraven för särskild behörighet skiljer sig mellan olika program.

De flesta av SLU:s program på avancerad nivå har engelska som undervisningsspråk och kräver kunskaper i engelska motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Om du inte redan har Engelska 6 så bedöms det för antagning till utbildning vid SLU uppfyllt av den som har en kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU.

Villkorligt behörig

Om du inte uppfyller behörigheten när du gör din anmälan, men har förutsättningar att bli behörig till kursstart, kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt senast två veckor efter programstart och du måste själv ta kontakt med antagningen på SLU för att visa att du uppfyller villkoret.

Anmälan

SLU:s program med engelska som undervisningsspråk finns på Antagning.se med sista anmälningsdag 15 april.

Frågor och funderingar

På den här sidan finns en överblick över det stöd som finns för dig som student vid SLU: Studiestöd | Studentwebben (slu.se)

För frågor om ditt program kan du vända dig till din programstudierektor. Kontaktuppgifter finns längst ned på programsidan.

För kursspecifika frågor, frågor om omtentamenstillfällen, planering av examensarbetet etc kan du vända dig till kursledare/handledare för aktuell kurs. Kontaktuppgifter finns på respektive kurssida.

 

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på något av skogsfakultetens kandidat- och masterprogram

Här hittar du mer information och ansöker.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsår 23/24

Årskurs 1

Årskurs 2

Vegetationsdesign

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Årskurs 2

Vegetationsdesign

2024-09-02 - 2024-10-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

Programmet ges på engelska. Det svenska namnet på programmet är Kandidatprogrammet Skog och landskap.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Karin Hjelm, Universitetslektor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
karin.hjelm@slu.se Telefon: +46 40 41 53 30

Biträdande programstudierektor:

Lisbet Christoffersen, Postdoc
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltnin
lisbeth.christoffersen@slu.se 

Handläggare:

Gunnel Eriksson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
gunnel.eriksson@slu.se, Telefon: +46 90-786 82 46