Forest and Landscape (BSc)

Publicerad: 21 maj 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet  Forest and Landscape.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan. Då utbildningens ges på engelska kommer mesta delen av informationen ligga under den engelska sidan.

Välkomstbrev 2021

Du hittar välkomstbrevet under den engelska sidan.

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum

Studera med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, asperger eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om riktat pedagogiskt stöd.

Fakta

Programmet ges på engelska. Det svenska namnet på programmet är Kandidatprogrammet Skog och landskap.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Karin Hjelm, Universitetslektor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
karin.hjelm@slu.se Telefon: +46 40 41 53 30

Biträdande programstudierektor:

Helana Mellqvist, Universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltnin
helena.mellqvist@slu.se Telefon + 46 40 41 54 69

Handläggare:

Gunnel Eriksson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
gunnel.eriksson@slu.se, Telefon: +46 90-786 82 46