Landscape Architecture - Master's Programme

Publicerad: 19 augusti 2021
Väg. Gatubelysning. Korsväg med allé. Svartvit tredimensionell bild.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta

  • Programmet ges på engelska
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogram i landskapsarkitektur.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landscape Architecture

Caroline Dahl, Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning samt verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium
Telefon: 072-213 15 30
E-post:psr-lam@slu.se