Landscape Architecture - Master's Programme

Publicerad: 27 september 2022
Väg. Gatubelysning. Korsväg med allé. Svartvit tredimensionell bild.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta

  • Programmet ges på engelska
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogram i landskapsarkitektur.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landscape Architecture

Caroline Dahl, Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning samt verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium
Telefon: 072-213 15 30
E-post:psr-lam@slu.se

Biträdande Programstudierektor

Anders Larsson, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
anders.larsson@slu.se, telefon 040-415437, 0708278884

Biträdande Programstudierektor

Linn Osvalder, Universitetsadjunkt
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
linn.osvalder@slu.se, telefon 040-415456, 0730921612