Landscape Architecture - Master's Programme

Publicerad: 27 februari 2017
landskapsarkitekt-ultuna1.png

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta
  • Programmet ges på engelska
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogram i landskapsarkitektur.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landscape Architecture

Mats Gyllin, forskare
Institutionen för arbetsvetenskap, företagsekonomi och miljöpsykologi
psr-lam@slu.se, 040-41 55 37

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se