Etologi och djurskydd - kandidatprogram, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 17 juni 2019
etologi-och-djurskydd1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd - kandidatprogram och som antagits till programmet 2016 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på etologi och djurskydd – kandidatprogram

Vi ser fram mot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2019 börjar med ett gemensamt välkomnande för nya studenter måndagen den 2 september klockan 09:45 i Undervisningshusets Aula i Ultuna(se karta). Därefter sker registrering i sal O1 i Undervisningshuset (studentkåren hjälper dig att hitta dit).

Studenter som är antagna till program måste närvara vid registreringen. Ta med giltig legitimation. Har du särskilda skäl för att utebli från registreringen måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09:00 måndagen den 2 september. Om du inte närvarar vid registreringen eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

Under den första terminen kommer du att läsa kurserna Naturvetenskaplig grundkurs – evolution och ekologi och Etologi och djurskydd. Den första kursen Naturvetenskaplig grundkurs – evolution och ekologi ger dig bland annat en inblick i studier på universitetet, en grund inom ekologi och evolution i relation till ämnet husdjursvetenskap. I den andra kursen Etologi och djurskydd är fokus djurs naturliga beteenden och behov och hur detta är kopplat till djurens välfärd och djurskydd. Kurserna ska ge dig värdefulla verktyg för dina framtida studier och en inblick inom husdjursvetenskap här på SLU.

Alla våra kurser i husdjursvetenskap är heltidsstudier och en studievecka är 40 timmar. Andelen schemalagd tid varierar mellan kurser, övrig tid innebär att ni ansvarar för ert eget lärande. Eftersom du har valt att gå ett kandidatprogram med en generell examen har du möjlighet att forma din egen profil och välja kurser som du är intresserad av. Examenskraven för en kandidatexamen (180 hp) i husdjursvetenskap kräver dock att du väljer att läsa minst 75 hp i det aktuella ämnet och gör ett kandidatarbete på 15 hp i husdjursvetenskap. Dina 3 års studier kommer att vara intensiva men roliga och ge dig en vetenskaplig utbildning för en professionell framtid.

Förberedelser

Under sommaren får du gärna utföra några förberedande uppgifter. Och om du funderar över något, så kontakta Claes Anderson (se kontaktuppgifter nedan).

  • Samla intressanta tidningsurklipp om djur.
  • Hitta en bild som beskriver just dig.

Den 23-25 september kommer vi att ha "kick-off" på Parken Zoo i Eskilstuna. Vi lär känna varandra, några av lärarna och vi får en inblick i parkens verksamhet. Denna resa medför kostnader för mat och logi för dig som student (ca 500-550 kr). Kostnader för olika studiebesök faktureras oftast terminsvis.

Du kommer under dina studier att möta många olika djurhållare och deras djur, och ha mycket kontakt med organisationer som på olika sätt är involverade i djurfrågor.

Vill du fråga om något är du givetvis välkommen att ringa till oss eller skicka e-post.

Varmt välkommen till SLU och etologi och djurskydd - kandidatprogram!

Claes Anderson, programstudierektor

 

Kontakt

Programstudierektor/kursledare för kursen Naturvetenskaplig grundkurs – evolution och ekologi
Claes Anderson
Tel: 018-672136

Studentrepresentation
Husdjursrådet

 

 

 

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Ethology and Welfare - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Etologi och djurskydd - kandidatprogram

Claes Anderson, universitetsadjunkt
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa/ avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi
claes.anderson@slu.se 018-67 21 36

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se