Ekonomi - kandidatprogram

Publicerad: 23 april 2019

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - kandidatprogram.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrik nedan.

 

Inriktningar

Inriktningar för ekonomi

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i företagsekonomi eller i nationalekonomi. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen.

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom kandidatprogrammet - ekonomi?

För att kunna ta ut en kandidatexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete (examensarbete) på 15 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och i ramschemat ligger denna kurs i period 4 årskurs 3. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Information om självständiga arbeten vid institutionen för ekonomi

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Economics and Management– Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se