Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), för antagna t.o.m. ht20

Publicerad: 07 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna t.o.m. ht 2020.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Examenskrav

Studier i ekonomi vid SLU kan leda till en kandidatexamen. Det finns olika kandidatexamina med olika examenskrav. Examenskraven finns också specificerade i utbildningsplanen.

Krav för kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

- minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F)

- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)

- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs dessutom:

- minst 30 hp nationalekonomi

- minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad nivå.

Krav för kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

- minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)

- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)

- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi krävs dessutom:

- minst 30 hp företagsekonomi

- minst 15 hp statistik

Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad nivå.

Övergångsregler för studenter som påbörjade utbildning ht2020 eller tidigare

Studenter som påbörjade utbildning ht2020 eller tidigare har även möjlighet att uppnå en ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi/nationalekonomi enligt äldre bestämmelser som omfattar fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav:

- minst 60 hp kurser inom företagsekonomi/nationalekonomi (G1N; G1F)

- minst 15 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi/nationalekonomi (G2F)

- minst 15 hp självständigt arbete inom företagsekonomi/nationalekonomi (kandidatarbete/G2E)

- minst 30 hp kurser inom nationalekonomi/företagsekonomi (G1N; G1F)

- minst 20 hp kurser inom *övriga ekonomiska ämnen.

*Övriga ekonomiska ämnen är de följande:

  • Matematik
  • Statistik
  • Juridik (handelsrätt)
  • Ekonomisk historia
  • Ekonomisk geografi
  • Informatik

Ämne och nivå

I kursplanen för respektive kurs finns information om viket ämne en kurs är klassad i. En del kurser är klassade i två ämnen, då kan kursen räknas som både det ena och/eller det andra ämnet.

I kursplanen för respektive kurs finns också information om vilken nivå en kurs är klassad i.

 


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se