Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)

Publicerad: 28 juni 2018
agronom-ekonomi1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på Ekonom - hållbar utveckling vid SLU i Uppsala! Vi ser fram emot att möta dig här i höst!

Höstterminen 2019 börjar med välkomnande och information måndagen den 2 september klockan 09:45 i Aulan, Undervisningshuset, Ultuna. Du börjar dina studier med kursen ”Organisering för hållbarhet ”. Du kommer att träffa oss programstudierektorer för programmet kl 11.15.

Du hittar all information som du troligtvis behöver på sidan Ny student

Under de kommande tre åren kommer du att lägga grunden till ditt framtida yrkesliv, både i form av kontakter, erfarenheter och i de kunskaper du kommer att tillägna dig genom studierna. Se framför dig tre spännande, arbetsamma och väldigt roliga år. Det är under de här åren som du lägger grunden till ditt framtida yrkesliv, genom att skaffa dig en gedigen ekonomiutbildning med ett fokus på hållbar ekonomi, inom naturresurser och miljö, samtidigt som du knyter de kontakter med andra studenter, föreläsare och företag som du kommer att ha med dig ut i yrkeslivet. Dina föreläsare under utbildningen har ett starkt studentfokus, samtidigt som det är du själv som tar ansvaret för dina studier och dina resultat.

Varmt välkommen till SLU och Ekonomi - hållbar utveckling!

Lovisa Nilsson, programstudierektor

Ruben Hoffman, biträdande programstudierektor

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna 2018: 0 platser
  • Åk 3 antagna 2017: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se