Ny sökning
VM0136

Allmän patologi och tillämpad immunologi

Kursen beskriver hur sjukdom hos djur uppkommer, utvecklas och manifesteras på cell- vävnads- och organismnivå. Kursen ska också ge förståelse för hur immunologisk kunskap kan tillämpas i sjukdomsförebyggande och diagnostiskt syfte. Praktisk färdighetsträning i läkemedelsadministration och provtagning ges.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 32530 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0136 Anmälningskod: SLU-30135 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%