Ny sökning
VM0134

Veterinärmedicinsk genetik

Kursen ger en grund för förståelsen av veterinärmedicinsk genetik samt av hur arv och miljö påverkar sjukdomar och egenskaper i husdjurspopulationer.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19520 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0134 Anmälningskod: SLU-40076 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%