Ny sökning
VM0053

Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi

Kursen ger grund för en fördjupad förståelse av kroppens struktur och funktion hos de vanligaste husdjuren.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0053

Läsåret 2023/2024

Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi (VM0053-30061)

2024-01-15 - 2024-06-02

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista VM0053, Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi, 2024

Anatomi – Rörelseapparaten + Tillämpad anatomi

Singh, B. (2017). Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed. Saunders. ISBN: 9780323442640

Alternativt

König, H.E. (ed) & Liebich, H.-G. (ed). (2020). Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th ed. Thieme Publishing Group, ISBN: 978-3132429338

Extra litteratur – Anatomi

Constantinescu, G.M., Habel, R.E. & Schaller, O. (2018). Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 4th ed. Georg Thieme Verlag. ISBN: 9783132425170 (bok med fina teckningar på alla djurslag, bra snabbt uppslagsverk)

Denoix, J.-M. (2019). Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System, 1st ed. CRC Press. ISBN: 9781498754415 (bra bok specifikt om rörelseapparatens anatomi hos häst)

Done, S.H., Goody, P.C., Evans, S.A. & Stickland, N.C. (2009). Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 3, The Dog and Cat, 2nd ed. Mosby: Elsevier. ISBN: 9780723434153 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, hund)

Ashdown, R.R. & Done, S.H. (2011). Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 2, The Horse, 2nd ed. Mosby: Ashdown. ISBN: 9780702052293 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, häst)

Histologi

Böckerna 1 och 2 är likvärdiga dvs en av dem räcker men det är bra om båda finns inom en basgrupp.

1. Pawlina, W. (2019). Histology: A Text and Atlas, 8th ed. Wolters Kluwer. ISBN: 9781496383426. (7th edition, går också bra, 2016),

2. Mescher, A.L. (2018). Junquiera's Basic Histology, Text & Atlas, 15th ed. McGraw Hill Education. ISBN:9781260026177.

3. Bacha, W.J. & Bacha, L.M. (2012). Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd ed. Wiley-Blackwell. ISBN:9780470958513. Innehåller histologi om husdjurens specifika organ, även hönsfågel)

Fysiologi

Sjaastad, Ø.V., Sand, O. & Hove, K. (2016). Physiology of Domestic Animals, 3rd ed. Scandinavian Veterinary Press, Oslo. ISBN: 9788291743417

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 97580 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0053 Anmälningskod: SLU-30115 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%