Ny sökning
TU0026

Livsmedelssäkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen i Livsmedelssäkerhet! All kursinfo kommer att finnas på Canvas!

Hälsningar kursledningen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0026-30064 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TU0026

Läsåret 2022/2023

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30158)

2023-02-06 - 2023-04-11

Läsåret 2021/2022

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30243)

2022-02-07 - 2022-04-10

Läsåret 2020/2021

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30199)

2021-02-08 - 2021-04-13

Läsåret 2019/2020

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30269)

2020-02-10 - 2020-04-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Gemensam kurslitteratur VM0121, TU0026 Livsmedelssäkerhet 2024

De flesta dokumenten i den gemensamma kurslitteraturen utom punkt 1 och *Lathund för besiktningsveterinärorganisationen *(9a) finns tillgängliga i elektronisk form. **Observera **att **inte både 11a och 11b **behövs – informationen i de båda kompendierna är ungefär densamma, men lathunden innehåller patologanatomiska bilder på olika besiktningsfynd.

Livsmedelstoxikologi

1. Arbets- och Miljömedicin – En Lärobok om Hälsa och Miljö. 2019. Kapitel 25: Livsmedel. Finns i Canvas

2. Chemical Contaminants and Residues in Food. 2017. *Chapter 1: Risk Assessment of Chemical Contaminants and Residues in Food. *https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100674-0.00001-1

Dokumentet nedan ger lagtexten om metodologiska principer för riskbedömning och rekommendationer för riskhantering av resthalter av veterinärmedicinska läkemedel i animaliska livsmedel.

3. Europeiska kommissionen. 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0782&from=EN

Nedan länken till lagstiftningen om innehåll av en ansökan och begäran av fastställandet av MRL-värden

4. Europeiska kommissionen. 2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0012&from=EN

Mikrobiologisk riskanalys

5. Codex Alimentarius Commission. 1999. Principles and Guidelines for the Conduct of* Microbiological Risk Management. CAC/GL 63 – 2007*. Codex Alimentarius Commission.

6. WOAH. 2023. Chapter 2.1. Import Risk Analysis. WOAH Terrestrial Animal Health Code

Bedömning mikrobiologiska livsmedelsundersökningar/labrapport matförgiftningsfallen

7. Adams, M. R. & Moss, M. O. 2008. Food Microbiology, 3rd ed. RSC Publishing. Cambridge, GBR.

8. Thougaard H., Madsen Møller R., Just Munch J., Kamuk A. 2023. Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationerBedömning mikrobiologiska livsmedelsundersökningar


9. Förordning 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel.* *30 sidor

10. Kontrollwiki, Livsmedelsverket

Från dessa två källor ovan hittar ni gränsvärden för olika agens och annan information till livsmedelskvalitetslaborationerna och matförgiftningsanamneserna. I förordningen hittar ni vissa gränsvärden för några livsmedel. I Livsmedelsverkets ”Kontrollwiki” hittar ni information om olika agens. Det enklaste är att gå in på ”sök” och skriv in namnet på det agens ni vill söka på.

Slakteri

OBS! Vissa dokument t.ex. instruktioner till besiktningsgång vid slakt kan komma att ändras innan kursen börjar eller under kursens gång. Anledningen är att lagstiftning gällande kontroll av livsmedel inklusive kontroll vid slakt håller på att förändras. När det sker kommer vi att uppdatera kurslitteraturen.

11.a) Sveide, Rolf. 2003. Kompendium: *Lathund för besiktningsveterinärorganisationen, *bearbetat för kursen i livsmedelshygien/livsmedelssäkerhet och uppdaterad senast 2020. 29 sidor.

Eller

11.b) Lindberg, Ann & Holmlund, Allan. Kompendium i besiktningsfynd och sjukdomsregistrering, reviderat senast 2020. 23 sidor. Finns i Canvas

12. Ninios, T., Lundén J., Korkeala, H., & Fredriksson-Ahomaa, M. ed. 2014. *Meat Inspection *and* Control in the Slaughterhouse.** *John Wiley & Sons Ltd, UK. 698 sidor.

OBS! Uppdatering - 13 och 14 har utgått och upphört att gälla

15. Livsmedelsverket. 2020.* Instruktion Beslut om kött från tama hov- och klövdjur. *https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/636/beslut-om-kott-fran-tama-hov-och-klovdjur uppdaterad 2024-01-10. Finns i Canvas

16. Livsmedelsverket. 2020. Instruktion Besiktningsgång för tama hov- och klövdjur.

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/555/besiktningsgang-for-tama-hov-och-klovdjur uppdaterad 2022-04-13. Finns i Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 43910 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0026 Anmälningskod: SLU-30064 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%