Ny sökning
TN0350

Hållbar utveckling i energibranschen

Kursen behandlar följande moment:  • Olika ramverk och dimensioner av hållbarhet  • Hållbart företagande och dess drivkrafter  • Praktiskt hållbarhetsarbete i energirelevanta företag och organisationer  • Olika sätt att mäta hållbarhet  • Tillämpad hållbarhetsanalys och kartläggning av verksamheter  • Verktyg för att hantera målkonflikter och etiska överväganden  • Ingenjörens roll och ansvar i praktiskt hållbarhetsarbete  • Planetära gränser  • Skillnader mellan små och stora verksamheter
Kursen ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar från relevanta företag (t.ex. stora energiproducenter eller konsumenter, mindre organisationer) och andra aktörer inom energisektorn (t.ex. företagsinitiativ, regioner, kommuner etc.), student- och lärarledda seminarier, grupparbeten, rundabordsdiskussioner och individuella presentationer. Kursen innehåller även större fallstudie kopplat till en specifik verksamhet.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0350-10219 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0350

Läsåret 2023/2024

Hållbar utveckling i energibranschen (TN0350-10407)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Hållbar utveckling i energibranschen (TN0350-10081)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Hållbar utveckling i energibranschen (TN0350-10250)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Teknologi Miljövetenskap Teknologi Miljövetenskap
Kurskod: TN0350 Anmälningskod: SLU-10219 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%