Ny sökning
TN0343

Systemanalys med energitillämpningar

Systemanalys innebär matematisk/statistisk analys och modellering av komplexa system, och syftar bl.a. till förståelse, optimering och förutsägelse av systemens egenskaper och beteende under olika förhållanden. Stabilitet, känslighet och resiliens behandlas, liksom kaotiska och stokastiska processer. Beroende på arten av problem kan väldefinierade system beskrivas med hjälp av olika slags modeller: t.ex. statiska/dynamiska, deterministiska/stokastiska, lokala/globala, och kombinationer av dessa. Aktuella problem relaterade till energi behandlas och beskrivs utifrån ett systemperspektiv, där olika lösningsförslag diskuteras, liksom hur systemet/modellen påverkas av olika faktorer. Systemanalysen inbegriper även vetenskapsteoretiska frågeställningar och metoder.


Teoridelen ges i form av föreläsningar. En del av kursen utgörs av datorlaborationer och projekt under vilka studenten får bygga, simulera, analysera och validera modeller av olika slag. Stor vikt läggs på att studenten skall förstå kopplingen mellan struktur och beteende hos ett system. Generella tekniker såsom modellanpassning, känslighetsanalys och optimering behandlas och övas i laborationerna. Speciellt fokus ligger på energisystem för en hållbar utveckling.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0343-30186 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0343

Läsåret 2020/2021

Systemanalys med energitillämpningar (TN0343-30230)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Systemanalys med energitillämpningar (TN0343-30183)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Systemanalys med energitillämpningar (TN0343-30240)

2019-01-21 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0343 Anmälningskod: SLU-30186 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 15%