Ny sökning
TN0313

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0313-10406 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0313

Läsåret 2022/2023

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10072)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10217)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10245)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10108)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10110)

2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10027)

2017-08-28 - 2017-10-29

Läsåret 2016/2017

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10061)

2016-08-29 - 2016-10-23

Läsåret 2015/2016

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10243)

2015-08-31 - 2015-10-25

Läsåret 2014/2015

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10118)

2014-09-01 - 2014-10-26

Läsåret 2013/2014

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10055)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10089)

2012-09-03 - 2012-10-28

Läsåret 2011/2012

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10181)

2011-08-29 - 2011-10-30

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Läsanviningar


**Kursbok**: H. Scott Matthews, Chris T. Henrickson and Deanna H. Matthews (2015) *Life Cycles Assessment: Quantitative Approaches for Decisions That Matter.* Finns som e-bok på: [http://www.lcatextbook.com/]()

Föreläsning 1: Introduktion till LCA

Kursboken:

 • kapitel 1
 • kapitel 2, (s. 34-43, datainsamling, ej obligatoriskt men bra läsning till projektet)
 • kapitel 4 (s. 80-96, ISO standarden)
 • kapitel 5 (s. 100-135, inventeringsanalys)
 • kapitel 6 (s. 162-168, 174-185, allokering)
 • kapitel 10.

Artiklar och internetkällor:

Föreläsning 2: Avfallshantering

Artiklar och internetkällor:

Föreläsning 3: LCAns sista fas: tolkning av resultat, osäkerhets- och känslighetsanalys


Kursboken:
 • kapitel 2, sid 50-62
 • kapitel 7

Föreläsning 4: Hantering av el i LCA

Artiklar och internetkällor:


**Föreläsning 5: LCA & bioenergi**

Artiklar och internetkällor:

 • Singh, A., Pant, D., & Olsen, S. (2013). Life cycle assessment of renewable energy sources / (Green energy and technology). London: Springer.
 • Läs kapitel 2 (s.13-35): Wiloso & Heijungs. Key Issues in
  Conducting Life Cycle Assessment of Bio-based Renewable Energy Sources.
 • Finns att läsa och ladda ner på Ebook Central Ebook Central (går att hitta via biblioteket).

**Föreläsning 7: Water footprint**

Artiklar och internetkällor:


**Föreläsning 8: Beräkna klimatpåverkan**

Artiklar och internetkällor:

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Miljövetenskap Teknologi Miljövetenskap
Kurskod: TN0313 Anmälningskod: SLU-10406 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 33%