Ny sökning
SG0227

Fjärranalys och skoglig inventering

Kursen tar upp aktuella teorier och tillämpningar inom fjärranalys och skogsinventering genom föreläsningar, litteratur och övningar. Studenten får kunskap om hur dessa datakällor integreras samt deras användning i olika applikationer från skogsföretagens inventeringar till globala inventeringar av växthusgaser. Vanliga fjärranalysdata är flygbilder, satellitbilder och laserskanningsdata integrerade med data från fältinventeringar. För att ges en fördjupad förståelse ingår gästföreläsningar från skogsföretag, studentledda seminarier, samt kunskap om forskning i Sverige och internationellt via studier av vetenskapliga skrifter samt kontakter med forskare. Kursens fokus är på skogsbrukets och samhällets behov av data och information för olika slags beslut, främst för beslut om skogliga åtgärder. Tillämpningar och rollen av fjärranalysdata i kombination med fältinventeringsdata inom fortlöpande miljöanalys som underlag för att nå hållbarhetsmålen beaktas. Kursen innefattar också bearbetning av fjärranalysdata och datainsamling för ekologiska och miljömässiga tillämpningar, kopplade till Sveriges miljöövervakningsprogram (t.ex. riksskogstaxeringen och nationell inventering av landskapet i Sverige – NILS). Kursen avslutas med gruppvisa projektarbeten om hur fjärranalys och fältinventering kombineras för att ta fram information för att belysa specifika frågeställningar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för SG0227

Läsåret 2022/2023

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-40111)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-40012)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-40006)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-40013)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-30219)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0227 Anmälningskod: SLU-40029 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 100%