Ny sökning
NA0171

Econometric Theory

Kursen kommer att behandla sannolikhetslära, inferens och ekonometri. Delmoment 1 kommer att ta upp lagar inom sannolikhetsläran, väntevärden, multivariata fördelningar och täthetsfunktioner. Delmoment 2, inferensläran, kommer att ta upp urvalsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, och hypotestest med stora urval. Den ekonometriska delen (Delmoment 3) kommer ta upp minsta kvadratmetoden, icke-linjära regressionsmodeller och en introduktion till andra estimeringsmetoder (maximum likelihood och method of moments). Kursen kommer också behandla samhällsvetenskaplig idéhistoria i ljuset av kvantitativ empirisk analys.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0171

Läsåret 2023/2024

Econometric Theory (NA0171-30334)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2022/2023

Econometric Theory (NA0171-30134)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Econometric Theory (NA0171-30212)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Econometric Theory (NA0171-30195)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Econometric Theory (NA0171-30173)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Econometric Theory (NA0171-30202)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Econometric Theory (NA0171-30057)

2018-01-15 - 2018-02-18

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

* Obligatorisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronom nationalekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0171 Anmälningskod: SLU-30233 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%