Ny sökning
MX0150

Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder

Kursen är för dig som vill arbeta med både möjliga och önskvärda framtider. Du kommer att få prova på att arbeta med en rad framtidsstudietekniker, så som att kartlägga drivkrafter, göra scenario-matriser, utveckla visioner och genomföra backcasting. Utöver detta kommer du också få grundläggande kunskaper om huvudsakliga teorier och begrepp inom framtidsstudiefältet.Framtidsstudier är ett tvärvetenskapligt ämne. Centralt för ämnet är att utveckla och kritiskt granska scenarier av troliga, möjliga och önskvärda framtider. I denna introduktionskurs kommer vi att fokusera på framtidsstudier som hanterar hållbar utveckling.Att studera möjliga framtider handlar om att ’framtidssäkra’ samhället eller en sektor. Detta görs genom att identifiera osäkerhetsfaktorer och möjliga konsekvenser av dessa. Dessa används sedan för att utforma beslutsunderlag till planering eller beslutsfattande. Studier av önskvärda framtider handlar om att utveckla visioner av en hållbara framtid för exempelvis en samhällsgrupp, stad eller sektor. Det kan också innebära en analys av vilka åtgärder som krävs för att visionen ska kunna nås, så kallad backcasting.Under kursen kommer vi att genomgående arbeta med att koppla framtidsstudiemetoder till olika hållbarhetsutmaningar. Vi kommer att arbeta både med etablerade ramverk så som de planetära gränserna och de globala hållbarhetsmålen, samt med att diskutera hållbar utveckling som värdeladdat och konfliktfyllt begrepp.

Kursplan

MX0150 Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder, 7,5 Hp

Making sustainable futures - An introduction to futures studies and scenario techniques

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Seminarium & PM 2,0 0102
Projektarbete 4,0 0103
Hemtenta 1,5 0104

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, samt Engelska 6.

Mål

.........

Innehåll

.........

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

...
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

1) Exploring Futures for Policymaking
**Länk: **https://english.wrr.nl/binaries/wrr-eng/documents/publications/2010/09/27/index/Exploring_Futures_for_Policymaking.pdf
**Författare: **Van Asselt, M. B. A., Faas, A., Molen, van der F., & Veenman, S. A. (2010).
**Kommentar: **This report provides a brief introduction to futures studies, and it uses in and for policy-making. The report includes some basic concepts and definitions. It also discusses a few common issues with the way futures studies are used. We suggest you read this report first, and then go into the rest of the literature.

2) The Futures Toolkit: Tools for strategic futures for policy-makers and analysts
**Länk: **https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf
**Författare: **UK Government Offices of Science (2017)
**Kommentar: **This report comprises an overview of futures techniques and tools. The toolkit also includes quite detailed instructions on how to use some of the techniques.

3) Foresight Manual: Empowered Futures
**Länk: **https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
**Författare: **UNDP GCPSE (2018)
**Kommentar: **This report provides an overview of futures studies tools and techniques. This report is an update to the 2015 Foresight Manual, putting tools and techniques into the context of the sustainable development goals and public service.

4) Strategic foresight primer
**Länk: **https://cor.europa.eu/Documents/Migrated/Events/EPSC_strategic_foresight_primer.pdf
**Författare: **Wilkinson / EPSC (2017)
**Kommentar: **This report includes an overview of futures studies tools and techniques, with some comparisons across them.

5) Futures Beyond GDP Growth: Final report from the research program “Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning.”
**Länk: **https://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.14d7b12e16e3c5c3627a0c/1574265077015/Final%20report%20Beyond%20GDP%20growth.pdf
**Författare: **Hagbert, P., Finnveden, G., Fuehrer, P., Svenfelt, Å., Alfredsson, E., Aretun, Å., … Öhlund, E. (2019)
**Kommentar: **This report presents the main parts of the research program “Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning”. Read "Summary" and Chapters 1–3. Skim the rest of the report.

6) Carbon ruins: Engaging with post-fossil transitions through participatory world-building
**Länk: **https://doi.org/10.17645/pag.v9i2.3816
**Författare: **Stripple, J., Nikoleris, A., & Hildingsson, R. (2021)
**Kommentar: **This article presents the Carbon Ruins project. The Carbon Ruins is a fictitious exhibition, set in a medium-range future (2053) which displays objects that was part of the fossil fuel era, but that are no longer in production or use. The article is particularly interesting, I think, in providing an exemple of how one can use everyday objects to make scenarios more tangible and comprehensible, as well as making the process of futuring a bit more inclusive.

7) Mapping diverse visions of energy transitions: co-producing sociotechnical imaginaries.
**Länk: **https://doi.org/10.1007/s11625-019-00702-y
**Författare: **Longhurst, N., & Chilvers, J. (2019)
**Kommentar: **This article provides an example on how one might engage in a critical examination of visions. In the article, a number of visions of energy transitions are examined using four dimensions of sociotechnical transformation: meanings, knowings, doings, and organisings.

8) Utopianism and the cultivation of possibilities: grassroots movements of hope
**Länk: **https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2002.tb03585.x
**Författare: **Fournier, V. (2002)
**Kommentar: **This article introduces and discusses utopianism as an approach to foster hope and (grassroot) action in the present to the benefit of more sustainable and just futures.

9) Alternative futures for global biological invasions
**Länk: **https://doi.org/10.1007/s11625-021-00963-6
**Författare: **Roura-Pascual, N., Leung, B., Rabitsch, W., Rutting, L., Vervoort, J., Bacher, S., … Essl, F. (2021)
**Kommentar: **This article uses a "two axes" scenario approach to explore potential drivers of biological invasion futures.

10) Manoa: The future is not binary
**Författare: **Schultz, W. (2015).
**Kommentar: **This article introduces the Manoa approach to develop scenarios for exploring eventualities. The Manoa approach was developed by Wendy Schultz in an attempt to provide an alternative to the "two axes" scenario matrix approach, while still providing a structured approach to scenario development. The article is provided via Canvas.

11) Unmasking scenario planning: The colonization of the future in the ‘Local Governments of the Future’ program
**Länk: **https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.07.003
**Författare: **Ossewaarde, M. (2017)
**Kommentar: **This article shows how also scenario processes intended to open up discussions can be framed by powerful actors, leading to a pre-empting of questions asked and answers arrived at and a maintained business-as-usual.

12) Developing a theory of plausibility in scenario building: Designing plausible scenarios.
**Länk: **https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.03.002
**Författare: **Walton, S., O’Kane, P., & Ruwhiu, D. (2019)
**Kommentar: **This article discusses the difference between probability and plausibility, and suggests that plausibility is socially constructed. The article includes a case study in which the Delphi method is used.

13) Intersections of strategic planning and futures studies: methodological complementarities
**Länk: **https://jfsdigital.org/wp-content/uploads/2014/01/152-A05.pdf
**Författare: **Roney, C. W. (2010)

14) Wild cards, weak signals and organisational improvisation
**Länk: **https://doi.org/10.1016/S0016-3287(03)00148-4
**Författare: **Mendonça, S., Cunha, M. P., Kaivo-oja, J., & Ruff, F. (2004)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0150 Anmälningskod: SLU-10242 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 50%