Ny sökning
MV0222

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management

För att uppfylla lärandemålen skall studenten, i samverkan med handledare, identifiera en för ämnet lämplig frågeställning. Arbetets omfattning skall vara på en sådan nivå att det kan slutförs inom angiven tid. Studenten arbetar självständigt med stöd av handledare. Obligatoriska moment som föreläsningar, övningar, studiebesök, fältstudier och/eller litteraturstudier kan förekomma beroende på den valda uppgiftens karaktär. Studenten skall redovisa sitt arbete i en rapport som betygssätts med avseende på introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, slutsatser, användning av litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Utöver detta skall studenten muntligt redovisa sitt arbete vid ett seminarium.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0222-40021 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0222

Läsåret 2023/2024

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-40113)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-30254)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-20134)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-10298)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-50044)

2023-06-05 - 2023-08-13

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-40127)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-30200)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-20135)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-10237)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-50018)

2022-06-06 - 2022-08-14

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-30044)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-20019)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-20176)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management (MV0222-10040)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Markvetenskap
Kurskod: MV0222 Anmälningskod: SLU-40021 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%