Ny sökning
LK0251

Studio - Avancerad växtgestaltning

I denna kurs fördjupar vi gestaltning med växter, det vill säga formgivning av olika miljöer där växter spelar en särskilt viktig roll. Under kursens olika övningar och seminarier diskuterar vi gestaltning för olika uttryck och funktioner med fokus på växtval, växtplats, dynamik över åren, växtkvaliteter och växtstorlekar. Flera yrkesverksamma projektörer medverkar som gästföreläsare och handledare.

Under kursen arbetar vi med fallstudier i olika skalor, från detaljerna i en fickpark till mer storskaliga uttryck i gatumiljö.

Kunskapen om träd och buskar fördjupas genom litteraturstudier. Perenner och lökväxter ges extra utrymme.

Information från kursledaren

Hej!

Vi ser fram emot att få träffa dig i kursen i höst. Eftersom kursen startar med ett litteraturblock så är det viktigt att du har boken Naturalistic Planting Design; The Essential Guide av Nigel Dunnet (ISBN 9780993389269) redan vid kursstart. Den finns i några exemplar på SLU-biblioteket men inte som e-bok. Därför är den tillgången mycket begränsad. Förra året tog det lite tid att få hem boken så betsäll redan nu!

Här kommer en läsinstruktion: Läs kapitel 1 (Introduction) och kapitel 3-5. Övriga kapitel läses översiktligt. Gör en läslogg, dvs anteckna det som du finner intressant, anteckna var i kapitlen som du hittar detta. Koppla till annan litteratur och till din erfarenhet av platser och växtgestaltning. Gör en grafisk representation av det som du uppfattar som det viktigaste i anvisade kapitel.

Börja gärna att läsa redan under sommaren, både för att det är härlig sommarläsning och för att hinna ta dig igenom boken i lugn och ro.

Hälsningar Ulla & Bodil

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0251-10195 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0251

Läsåret 2022/2023

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10036)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10135)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10179)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10041)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10069)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10074)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10117)

2016-08-29 - 2016-11-06

Läsåret 2015/2016

Studio - Avancerad växtgestaltning (LK0251-10283)

2015-08-31 - 2015-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Naturalistic Planting Design; The Essential Guide av Nigel Dunnet. Kommentar: Obligatorisk kurslitteratur. Läsanvisning: Läs kapitel 1 (Introduction) och kapitel 3-5. Övriga kapitel läses översiktligt. Gör en läslogg, dvs anteckna det som du finner intressant, anteckna var i kapitlen som du hittar detta. Koppla till annan litteratur och till din erfarenhet av platser och växtgestaltning. Gör en grafisk representation av det som du uppfattar som det viktigaste i anvisade kapitel.

  2. The Planting Design Handbook. 3:e utgåvan Författare: Nick Robinson. Kommentar: Rekommenderad läsning.

  3. Planting in a post-wild world Författare: Rainer & West, Kommentar: Rekommenderad bok

  4. Gräs och bambu Författare: Hansson M. Hansson B. Kommentar: Rekommenderad bok

  5. Träd i urbana landskap Författare: Sjöman H. Slagstedt J. Kommentar: Rekommenderad bok

  6. Lökar och knölar Författare: Hansson M. Hansson B. Kommentar: Rekommenderad bok

  7. Perenner Författare: Hansson M. Hansson B. Kommentar: Rekommenderad bok

  8. Stadsträdslexikon Författare: Sjöman H. Slagstedt J. Kommentar: Rekommenderad bok

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0251 Anmälningskod: SLU-10195 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%