Ny sökning
LB0129

Kvalificerad agronompraktik 1

Ämnesmässigt innehåll: 

Kursen ger studenten en djupare förståelse i kvalificerade arbetsuppgifter inom organisationer kopplade till de agrara näringarna och den framtida yrkesrollen som agronom, genom praktisk färdighetsträning.


Genomförande: 

Praktik där studenterna deltar i de dagliga rutinerna inom ett företag, myndighet eller annan organisation inom lantbruksnäringen.


Efter genomgången praktik sammanfattar studenten sina erfarenheter och analyserar dem. Detta görs såväl skriftligt som muntligt. Analysen omfattar en redogörelse av företagets roll, arbetsuppgifter, arbetsvillkor och hållbarhetsfrågor. Studenten reflekterar även över kopplingen mellan utbildning och arbetsuppgifter.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: 

Skriftlig och muntlig presentation samt professionellt förhållningssätt.


Följande moment är obligatoriska:

Praktik.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronom företagsekonomi Agronom nationalekonomi Agronom landsbygdsutveckling Agronom livsmedel Agronom mark och växt Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Agronom djur Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0129 Anmälningskod: SLU-30110 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%