Ny sökning
KE0074

Skogsekosystemets och biomassans kemi I

Kursen innehåller olika pedagogiska moment som föreläsningar, övningar, lärarledda räknestugor samt ett obligatoriskt studiebesök. Under den första delen av kursen behandlas grundläggande teori och beräkningsmetodik inom allmän och oorganisk kemi, där studenten lär sig förstå och lösa kemiska problem för löslighet-, komplex-, syra-bas- och redoxjämvikter. Den andra delen av kursen handlar om grundläggande teori inom organisk kemi, med inriktning mot vedkemi, och biokemi med inriktning mot cellens funktion och uppbyggnad, inklusive de viktigaste vedkemiska komponenterna. Även betydelsen av vedens kemiska egenskaper vid olika industriella förädlingsprocesser behandlas.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0074-30251 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0074

Läsåret 2022/2023

Skogsekosystemets och biomassans kemi I (KE0074-30086)

2023-02-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Zumdahl, S.S. 1998. Chemical
Principles. Alla upplagor går bra.

Övrig litteratur tillhandahålls under kursen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Kemi Kemi
Kurskod: KE0074 Anmälningskod: SLU-30251 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%