Ny sökning
HV0201

Djurnutrition och djurvälfärd

The course intends to give advanced knowledge of how nutrition influences animal welfare, including aspects on animal health as well as animal behavior.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0201

Läsåret 2023/2024

Djurnutrition och djurvälfärd (HV0201-30041)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Djurnutrition och djurvälfärd (HV0201-30218)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

 1. Course literature: "Comparative animal nutrition and metabolism"
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma990004797650605121
  Författare: Cheeke, P. & Dierenfeld, E
  ISBN: 9781845936310
  Kommentar: This book is highly relevant for this course and the following chapters will be examined: Chapters 16, 17, 22, 23 & 24.

 2. Good to know before the course starts: "Nutrition and the welfare of farm animals"
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma9919287419005121
  Författare: Clive J.C.
  Kommentar: This book is highly recommended as general knowledge in nutrition and welfare.

 3. Note: Additional literature for the course will be available in Canvas when the course starts.

 4. Good to know before the course starts: "Animal nutrition"
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma990005074920605121
  Författare: McDonald, P
  ISBN: 9781408204238
  Kommentar: This book is recommended as a general knowledge and refresher for basic nutrition and nutrition physiology.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0201 Anmälningskod: SLU-30077 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%