Ny sökning
FÖ0417

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning

Kursen bygger främst på föreläsningar och inläsning av litteratur. Studenterna ska dessutom göra övningar och studiebesök samt aktivt delta i seminarier. Ca 8 inlämningsarbeten i grupp/individuellt ska genomföras och presenteras skriftligt och i vissa fall muntligt.


Kursen innehåller praktikfall där varje fall redovisar en unik beslutssituation. De studerande skall ta fram en lösning på ställda frågor för vart och ett av dessa fall samt kommentera övriga kursdeltagares lösningar.


Schemalagda studiebesök och seminarier är obligatoriska.


Information från kursledaren

Välkommen till Kurs FÖ0417 15 hp

Övergripande Företagsledning, verksamhetsutveckling & ekonomistyrning

Hej alla studenter!

Vad roligt att ni ska läsa kursen FÖ0417!

I detta e-mail kommer ni få den informationen ni behöver inför kursstart. Denna information kommer att läggas ut på kurshemsidan på Canvas som ni alla har fått en inbjudan till. Jag skickar även ut detta brev till era angivna email adresser. Skulle det vara så att ni vill använda en annan e-mailadress än den som är angiven får ni gärna skicka in en korrekt email adress till mig. Framöver är det primärt canvas som kommer användas som kommunikationsmedel i kursen.

Om kursen:

Kursen ska förbereda er på en framtida ledarroll i ett företag eller som rådgivare till en företagsledare. I denna kurs kommer vi att arbeta med verkliga företag, fallgårdar, som vi kommer att besöka under kursen. Dessa ska ni tillämpa era kunskaper på. Företagarna ser fram emot att träffa er så jag hoppas att ni är laddade inför kursstart! Det är en intensiv, utmanande men rolig kurs ni har framför er! Arbetet kommer främst bestå av grupparbeten men också mycket diskussioner på seminarierna som jag har planerat. Utifrån detta hoppas jag att ni vill dela med er av tankar, erfarenheter samt vara aktiva i klassrummet för att ni ska få ut så mycket som möjligt av kursen!

Vi tar inte längre speciellt stor hänsyn till Covid-19, det betyder att huvudtanken är att ni ska befinna er på campus. För att underlätta för er kommer jag ändå att webbsända de flesta föreläsningar. Obligatoriska moment måste dock utföras på plats.

En vecka är ägnad åt att besöka fallgårdarna, ni behöver då kunna vara hemifrån under måndag-tisdag den 12:e och 13:e september. Dessutom kommer ni att spendera två dagar på högskolan i Kristianstad, 6:e och 7:e oktober, den turen kan ni däremot göra över dagen utan att sova över.

Schema & förberedelser

Schemat finns länkat på Canvas samt i detta e-mail. På de digitala föreläsningarna kommer vi använda oss av zoom (ladda ner på er dator & läs in er på instruktionen) https://internt.slu.se/verktyg/zoom/ Ni kommer att få en separat länk skickad till er inför efter den första föreläsningen. Torbjörn, som undervisar för er under en vecka i kursen, kommer att ha sin egen länk till er. Förbered så att ni har tillgång till en dator med kamera och mikrofon så att ni hörs och syns väl om ni planerar att vara med på föreläsningarna digitalt.

På Canvas finns er litteraturlista angiven. Det mesta består av kompendium & studier som ni kan ladda hem på egen hand samt ett fåtal böcker som ni behöver beställa. Flera av dem finns att låna på biblioteket.

Inför Kursstart:

Kursledning:

Jag som är kursansvarig heter Sebastian Remvig och ni kommer få mycket tid att bekanta er med mig i höst! Det är främst mig ni vänder er till vid frågor om kursen. Ni är välkomna att kontakta mig antingen på email eller telefon.

e-mail: sebastian.remvig@slu.se

Tlfn: 040-41 54 32

Ha det gott!

Mvh

Sebastian Remvig

Kompetenscentrum Företagsledning, SLU Alnarp

Agronom / Master´s degree in Agriculture & Rural Management

Sveriges lantbruksuniversitet / Swedish University of Argicultural Sciences

Postadress/mail: P.O Box 88, SE-230 53 Alnarp, Slottsvägen 5

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0417-10046 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0417

Läsåret 2021/2022

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10172)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10271)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10060)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10075)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10186)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10093)

2016-08-29 - 2016-11-06

Läsåret 2015/2016

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10212)

2015-08-31 - 2015-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Företagsekonomi Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0417 Anmälningskod: SLU-10046 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%