Ny sökning
EX0985

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0985

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-10135)

2023-08-28 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-10132)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-50032)

2023-06-05 - 2023-10-22

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-10201)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-30164)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-10202)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-50079)

2022-06-06 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-30236)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-10275)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-50039)

2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-30064)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-10069)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-50056)

2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-30147)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap (EX0985-10149)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0985 Anmälningskod: SLU-30100 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%