Ny sökning
DO0137

Rehabilitering inom djuromvårdnad

Ämnesmässigt innehåll:

Undervisning av grundläggande evidensbaserad rehabilitering inom djuromvårdnad, med fokus på läkning av vävnadsskador, när, hur och varför ett urval av utvärderings- och behandlingsmetoder används, samt etiska frågeställningar vid rehabiliteringsarbete. Studenten tränas även i professionellt utvecklande moment.


Genomförande:

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussion genom, föreläsningar, övningar, redovisningar och färdighetstränande moment på modeller, levande och/eller döda djur.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Kritiskt tänkande, etik, vetenskapliga metoder, informationskompetens, problemlösning, självständighet och muntlig kommunikation.


Följande moment är obligatoriska:

Vissa seminarier, övningar, praktisk färdighetsträning och moment i professionell utveckling.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0137 Anmälningskod: SLU-30245 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 50%