Ny sökning
BI1430

Bevarandebiologi

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper i olika aspekter av naturvård samt människans interaktioner med naturen. Kursen syftar till att ge studenterna en ökad kunskap kring naturvård, lantbruk, skogsvård samt vattenmiljöer i relation till människans livssituationer och intressen. Kursen berör många hållbarhetsaspekter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1430

Läsåret 2023/2024

Bevarandebiologi (BI1430-30010)

2024-01-15 - 2024-03-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Conservation Biology Conservation Biology for All Författare: Navjot S. Sodhi & Paul R. Ehrlich ISBN: 9780199554249 [Conservation Biology Conservation Biology for All]

Kommentar: Boken finns tillgänglig gratis online, se länk. Utöver kursboken förväntas studenter arbeta med att hitta egen litteratur i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, vid behov.

(https://s3.amazonaws.com/mongabay/conservation-biology-for-all/Conservation_Biology_for_All.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1430 Anmälningskod: SLU-30067 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%