Ny sökning
BI1421

Mikrobiologi

Huvuddelen av kursen utgörs av mikrobiologi med tyngdpunkt på bakterier och svampar men även arkéer, protozoer, alger och virus behandlas. En viktig del av kursen utgörs av laborativa övningar.


Vid föreläsningar och obligatoriska laborationer behandlas följande avsnitt:  • metoder för att isolera och studera mikroorganismer  • mikroorganismers cellstruktur, fysiologi, metabolism, genetik och tillväxt  • mikroorganismernas systematik och taxonomi  • mikroorganismernas betydelse för naturliga kretslopp och deras ekologiska interaktioner sinsemellan samt med makroskopiska organismer  • metoder för avdödning och desinfektion av mikroorganismer  • antimikrobiella substanser och resistensutveckling  • mikroorganismernas betydelse för folkhälsa, industri och livsmedelsproduktion
Information från kursledaren

Angående den rekommenderade kursboken

Observera att den rekommenderade kursboken (Brock Biology of Microorganisms, 16e upplagan) främst är tänkt att fungera som stöd för inlärning utöver kursens föreläsningar. Kursdeltagare ska därför inte känna sig tvingade att skaffa sig sitt eget exemplar av kursboken – men den kan vara till hjälp för att förstå olika koncept inom mikrobiologi med hjälp av andra infallsvinklar och ytterligare exempel utöver de som används inom delkursens föreläsningar. (Det är dessutom en väldigt välskriven och intressant bok om ett väldigt spännande och dynamiskt ämne.) De studenter som känner sig osäkra på om de behöver investera i sitt eget exemplar av kursboken får gärna kontakta kursledaren.


Riktat pedagogiskt stöd för icke-SLU studenter

Viktig information för studenter från andra universitet som läser denna kurs: om ni har behov av riktat pedagogiskt stöd så behöver ni kontakta SLUs studieservice så snart som möjligt. Detta gäller även om ni redan har ett tidigare beslut om riktat pedagogiskt stöd från ert hemuniversitet.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1421

Läsåret 2022/2023

Mikrobiologi (BI1421-40131)

2023-04-28 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Michael T. Madigan et al. “Brock Biology of Microorganisms – Global Edition” (16e upplagan). Pearson Education. ISBN 9781292404790

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1421 Anmälningskod: SLU-40151 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%