Ny sökning
BI1412

Etologi och antrozoologi

Kursen ger grundläggande kunskaper inom etologi och antrozoologi som vetenskapliga ämnen och vilka tillämpningar dessa ämnen har i samhället.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1412

Läsåret 2023/2024

Etologi och antrozoologi (BI1412-30027)

2024-02-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Etologi och antrozoologi (BI1412-30144)

2023-02-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Den litteratur vi kommer att använda oss av i kursen är främst vetenskapliga artiklar som du till stor del söker själv.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1412 Anmälningskod: SLU-30069 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%