Ny sökning
BI1388

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

Syftet med kursen är att ge en övergripande kunskap om djurhållning, djurhälsa och smittskydd hos djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur samt sport- och sällskapsdjur.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1388

Läsåret 2023/2024

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (BI1388-30011)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (BI1388-30143)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (BI1388-30004)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Vi har ingen obligatorisk litteratur som måste köpas in på kursen. Under kursen kommer ni istället jobba mycket med att hitta den information ni behöver själva och vi kommer även jobba vidare med vetenskapliga artiklar som litteratur, både sådana ni får från oss och fortsätta träna på att hitta egna. Vi rekommenderar även att man har, eller har tillgång till, böckerna The ethology of domestic animals och Animal Welfare. Ni kommer också behöva använda er av svensk djurskyddslagstiftning.

Rekommenderad litteratur:

The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. Författare: Per Jensen ISBN: 9781786391650 [The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. ] (https://primo.slu.se/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma990019068820605121)

Animal Welfare, 3nd Edition Författare: Appleby, Olsson & Galindo ISBN: 9781786390202 [Animal Welfare, 3nd Edition] (https://slu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990019068930605121&context=L&vid=46SLUB_INST:SLUB_V1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=sv)

Djurskyddslagstiftning https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1388 Anmälningskod: SLU-30058 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%