Ny sökning
BI1335

Etologi – teori och tillämpning

Syftet med kursen är att studenterna ska få fördjupade kunskaper inom etologi som vetenskapligt ämne och vilka tillämpningar dessa ämnen har i samhället.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1335

Läsåret 2023/2024

Etologi – teori och tillämpning (BI1335-10033)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Etologi – teori och tillämpning (BI1335-20003)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Denna kurs har ingen obligatorisk kurslitteratur och studenterna kommer främst arbete med egen identifierad litteratur i form av vetenskapliga artiklar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1335 Anmälningskod: SLU-20043 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%