Ny sökning
BI1200

Djurmiljö

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1200

Läsåret 2023/2024

Djurmiljö (BI1200-10014)

2023-08-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursen har ingen obligatorisk litteratur som behöver köpas.

Svensk djurskyddslagstiftning och EUs djurskyddslagstiftning kommer behöva användas i kursen (finns tillgängligt på nätet).

Kurslitteraturen består framförallt av det ni själva söker fram som är relevant för de olika momenten i kursen, t ex vetenskapliga artiklar, publikationer och handböcker av olika slag. En del rekommenderad litteratur kommer finnas tillgängligt på Canvas vid kursstart. Det kan också vara värdefullt att ha tillgång till övergripande böcker om djurs beteende och välfärd, t ex:

The Ethology of domestic animals: An introductory text; Edited by Per Jensen; 3rd Edition

Animal Welfare; Edited by: Appleby, Olsson & Galindo; 3rd Edition

Routledge Handbook of Animal Welfare; Edited by Knight, Philips & Sparks; 1st Edition

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1200 Anmälningskod: SLU-10069 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%