SLU-nyhet

Samskapande i sandlådan på Malmöfestivalen

Publicerad: 28 augusti 2023
Barn leker i en stor sandlåda.

Under årets upplaga av Malmöfestivalen, som ägde rum den 11-18 augusti, arrangerade forskare och studenter från SLU:s landskapsutbildningar i Alnarp, en av aktiviteterna i Barnlandet. I en stor sandlåda skapades möjligheter för lek och påverkan samtidigt som samtal kunde kopplas till såväl vikten av lek och barns utemiljöer som SLU:s utbildningar och forskning.

– Det är en så häftig sandlåda, med allt detta lyxiga material! utropade en pappa som besökte Barnlandet med sin 2-åring. Han berättade att de hade varit i lådan under många av festivaldagarna.

Sandlådan, med dess lösa material i form av stenar, pinnar, kottar och vatten, erbjöd en mängd möjligheter för barn att träna sin fin- och grovmotorik i skapandet av fantasifulla landskap.

– En del av barnen ville mest testa de olika materialen, andra ville bygga mer avancerade landskap. Samtal med barnen kunde handla om skala, vikten att ta hand om miljöer och växter och mycket mer, berättar Märit Jansson, docent och universitetslektor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp.

Även studenter och vuxna engagerade sig i leken och byggandet. Kring sandlådan uppstod samtal om allt från klimatanpassning till yrkesliv, från bristen på lekmiljöer och påverkan till SLUs utbildningar och forskning inom landskap.

Flera studenter var på plats i "SLU-lådan" och kunde följa hur barnen agerade i sanden. Många av barnen var först lite osäkra, men började sedan ta alltmer plats och entusiastiskt berätta om sina idéer undertiden skapandet växte fram.

– Jag tror det viktigaste under veckan var att barnen kunde få med sig en känsla av nyfikenhet i att skapa och en ökad tro på sin egen förmåga att kunna skapa egna platser och landskap, berättar Lisa Jonsson. Ett barn sa ”Innan var jag inte bra på att bygga men nu kan jag verkligen, när jag började bygga visste jag inte att det skulle bli allt det här"!


Kontaktinformation

Märit Jansson
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415135
E-post: marit.jansson@slu.se