SLU-nyhet

Nedtagning av lindar vid Ultuna studentkår

Publicerad: 20 februari 2023
Träd vid en gavel som måste sågas ner, foto.

Studenternas kårhus på Ultuna har drabbats av problematiska sättningar. Enligt undersökningar beror sättningarna på de två lindarna som står vid husets norra fasad.

Det är för dyrt och svårt att välja någon annan lösning än att ta ned träden. Arbetet är planerat till månadsskiftet februari–mars.

Som kompensation ska Akademiska Hus plantera ett antal nya träd men lite närmare amfiteatern. 

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.