SLU-nyhet

SLU och Botildenborg stärker samarbete och skapar nytt Living Lab

Publicerad: 07 november 2023
Två personer ler i ett odlingsland..

Stiftelsen Botildenborg i Malmö använder mat och odling för att bidra till praktiska lösningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillsammans med SLU Urban Futures utformas ett gemensamt Living Lab på Botildenborg där ett fördjupat samarbete kan leda till ny forskning, nya projekt och fler studentsamarbeten.

Botildenborg är en prisbelönt gård och idéburen organisation som sedan 2013 har utvecklat en unik mötesplats i Malmö, präglad av sociala aktiviteter med kopplingar till hållbar matproduktion. Botildenborgs sociala innovationer har skapat en plats där såväl människor som kunskap får möjlighet att växa. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Botildenborg har samverkat på flera sätt genom åren och nu kommer relationen att stärkas ytterligare genom ett nytt samarbete med framtidsplattformen SLU Urban Futures.

En levande innovationsmiljö

För att möta dagens - och framtidens - utmaningar behöver traditionella arbetssätt kompletteras med nya former av samverkan och samproduktion av kunskap, som snabbare kan implementeras i samhället. Living Labs, levande laboratorium, kan utgöra ett av dessa tillvägagångssätt. SLU Urban Futures har länge studerat Living Lab-formatet, vilket kan beskrivas som en innovationsmiljö där experimenterande, samverkan och samskapande står i centrum. Tillsammans med Stiftelsen Botildenborg och lokala partners undersöker nu plattformen hur ett Living Lab kan utvecklas på gården, med syftet att bedriva forskning om sociala innovationer och att sprida kunskap både nationellt och internationellt. Detta samarbete erbjuder nya möjligheter för forskning och utbildning och en plats att bygga tvärvetenskapliga kapaciteter samt kunskap för transformativ vetenskap.

Fakta:

Mer om Botildenborg

Botildenborg använder mat och odling som redskap för att bidra till en hållbar framtid för flera olika målgrupper. Till Botildenborg kommer nyanlända flyktingar för att språkodla och få arbete, långtidsarbetslösa erbjuds arbetsträning för att komma tillbaka till arbetslivet, förskolebarn bjuds in till Skolträdgården, seniorer odlar för bryta ensamhet och förbättra hälsa. Botildenborg har också en småskalig stadsodling, Stadsbruk, med egen produktion till kök och försäljning. Hit välkomnas såväl studenter som entreprenörer för utbildningar inom matproduktion och odling.  

Läs mer på botildenborg.se

 

Mer om SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. 

Läs mer om SLU Urban Futures

 


Kontaktinformation

Nina Vogel, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp
Programchef för SLU Urban Futures

E-post: nina.vogel@slu.se
Telefon: +46 727 044 064