SLU-nyhet

Nät 2.0 - ett av projekten i programmet IT-infralyft

Publicerad: 30 oktober 2023

I projektet arbetas det nu för fullt med installationer och konfigurationer i datahallar.

Montering av nya accesspunkter i Ulls Hus påbörjas i november.

I övriga hus, både i Uppsala och resten av Sverige, kommer montering av nya accesspunkter ske under stora delar av nästa år.

Det nya nätet kommer aktiveras successivt under nästa år (exakta tidpunkter ännu inte fastställda, det sker efter att utrustning enligt ovan är monterad).

I projektet påbörjas nu ett större inventeringsarbete för att ta reda på alla komponenter som körs i befintligt nät. Många i verksamheten kommer bli kontaktade i frågan av Jonas Västibacken, som leder det momentet.

Frågor och synpunkter?
Kontakta stefan.lundman@slu.se

Fakta:

Nät 2.0 är en del av IT-infralyftprogrammet

En del av SLU:s långsiktiga strategi är att åstadkomma ett mer digitaliserat universitet. För att SLU ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut behöver både IT-infrastruktur och IT-säkerhet uppgraderas.

Nät 2.0

  • All befintlig nätverksutrusning byts ut där SLU har nätverk idag (24 platser)
  • Det nya trådlösa nätverket är baserat på den senast teknologin, WIFI6 och byggs ut från 1 000 till 2 300 accesspunkter
  • Projektet omfattar ombyggnad av existerande nät som IT ansvarar för fram till forskningslabb
  • Projektet kommer att tillhandahålla en grundläggande säkerhetskonfigurering.