SLU-nyhet

Djurförsök i forskning – vad, hur och varför?

Publicerad: 02 maj 2022

Nyligen lanserades en ny version av djurforsok.info. Webbplatsen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta lärosäten, bland annat SLU. Den vänder sig till alla som vill få grundläggande kunskaper om användning av djurförsök i forskning i Sverige.

– Djurförsök väcker blandade känslor och djurförsöksfrågor är komplexa. Samtidigt har de som arbetar med forskning och forskningsfrågor ett viktigt ansvar att informera om djurförsök, lagar och regler och etik, säger Madeleine Durbeej-Hjalt. Hon är huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och den som är ansvarig för innehållet på sidan.

Webbplatsen besöks främst av lärare och ungdomar i högstadium och gymnasium. Utöver information om vad djurförsök är, hur och varför de görs samt lagar och regler finns det en omfattande del kring etik. Det finns även ett antal övningar och aktiviteter för skolan, med tillhörande lärarhandledningar.

Innehållet är förhållandevis statiskt. Nytt innehåll tillkommer och befintligt innehåll uppdateras vid behov. Språket på webbplatsen är svenska.

Användarna i fokus

Inför att webbplatsen skulle göras om gjordes en omfattande förstudie med bland annat intervjuer med användare. Sedan skapades en effektkarta och därefter designades och utvecklades en webbplats med funktionalitet som baseras på användarnas behov.

Samarbetet är organiserat i en styrgrupp och en ansvarig redaktör samt ett rådgivande redaktionsråd. SLU har en representant i både styrgrupp och redaktionsråd. Vetenskapsrådet är ansvarigt för innehåll, drift och redaktör och står för en tredjedel av kostnaderna. Resterande kostnader för att driva webbplatsen fördelas mellan de åtta lärosätena.

Tips, frågor och synpunkter på innehållet på webbplatsen kan mejlas till redaktionen@djurforsok.info

Till webbplatsen: Djurförsök - Djurförsök (djurforsok.info)