SLU-nyhet

Ny bok: Strategier för barnvänlig stadsplanering

Publicerad: 08 juni 2021

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering?

Tankesmedjan Movium vid SLU kommer i dagarna ut med en ny bok med titeln Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering.

– Ska vi lyckas skapa ett hållbart samhälle måste barns och ungas perspektiv lyftas fram och bli tydligt, säger bokens författare Lena Jungmark,
landskapsarkitekt och nationell koordinator för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljö vid Tankesmedjan Movium.

 

Pressmeddelande_Barn Plats Lek Stad