SLU-nyhet

UrbanScapes – samlad kunskap om hållbar stadsutveckling

Publicerad: 24 maj 2021
Bild av startsidan av urbanscapes.slu.se.

SLU Urban Futures har lanserat en ny, kompletterande, webbplats till SLU.se, med namnet UrbanScapes. Här samlas tvärvetenskapliga forskningsprojekt och arbeten som berör hållbar stadsutveckling vid SLU. Allt från skolgårdar och ekosystemtjänster till cirkulär urban livsmedelsproduktion.

UrbanScapes lyfter fram ett urval av projekt och aktiviteter från SLU:s samtliga fakultet. Syftet med sidan är att

  • inspirera SLU-forskare, lärare och studenter att inkludera ett urbant och tvärvetenskapligt perspektiv i sina projekt
  • uppmuntra till nya samarbeten och projekt inom och utanför SLU
  • stärka SLU:s position på den ’hållbara stadsutvecklingsagendan’
  • belysa metoder, processer, nya tillvägagångssätt inom forskning och undervisning
  • samt att knyta forskningen till angelägna samhällsfrågor.

Frågo-ingångarna på sidan kommer att bytas ut under året och nytt innehåll samt nya kategorier fylls på kontinuerligt. Huvudspråket är engelska eftersom en stor del av målgruppen är internationell och sidan adresserar stora globala utmaningar. 

Urban Take-Aways - en intervjuserie

I samband med lanseringen publiceras också den första filmen i serien Urban Take-Aways. Nina Vogel intervjuar Framtidslabbets koordinator Josefin Wangel, som delar med sig av utmaningar och erfarenheter från tvärvetenskapliga samarbeten.
Framtidslabbet drevs som ett projekt under 2020 och initierades av de två framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food. Under 12 månader fick en grupp forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier, och därefter utforma och genomföra projekt med tydlig framtidsperspektiv. Den tvärvetenskapliga forskargruppen 2020 bestod av sju forskare med olika bakgrund och erfarenheter, som alla på något sätt arbetar med frågor som rör hållbara städer eller livsmedelssystem. I mitten av filmen får vi höra några av deltagarna i labbet och ta del av deras personliga erfarenheter.

Urban Voices

Ett annat format som har flyttat till UrbanScapes är artikelserien Urban Voices. Detta projekt började våren 2020 (under namnet Urban Readings) då plattformen, som så många andra, fick chansen att tänka om, testa nya idéer och knyta kontakter med forskare och praktiker världen över. I skrivande stund finns det 18 artiklar med perspektiv från 11 olika länder. De första nio handlar om hur Covid-19 pandemin påverkade stadsbilden under våren 2020 och de senaste nio är skrivna utifrån temat 'Transformation to new realities from Covid – green or growth?’. Ett nytt tema, ‘Creating sustainable urban communities – critical perspectives on sustainable urban development’ lanseras inom kort.

En tvärvetenskapligt/transdisciplinär kunskapsbank

Under 2021 kommer UrbanScapes även att byggas ut med en tvärvetenskapligt/transdisciplinär kunskapsbank, där målet är att stärka intresset för, och kunskapen om, transdisciplinärt arbete med fokus på stadsomvandling och omställning.

Urban Take-Aways: Om Framtidslabbet

I filmserien Urban Take-Aways får vi möta forskare och praktiker som delar med sig av insikter och erfarenheter från olika projekt med kopplingar till hållbar stadsutveckling. I denna film möter vi Josefin Wangel och deltagarna i Framtidslabbet vid SLU år 2020.

Fakta:

Urbanscapes.slu.se

Besök urbanscapes.slu.se

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. 

Mer om SLU Urban Futures