SLU-nyhet

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok-tjänst

Publicerad: 29 april 2021
Framsidan på Drylands Transforms broschyr

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i utvecklingen av mer hållbara försörjningssystem. Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet söker kandidater till ett två-årigt postdoktoralt stipendium inom samhällsvetenskapliga miljöstudier.

Du blir del av en större grupp av forskare

Anställningen ingår i det fyraåriga (2020 - 2024) tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Drylands Transform - Pathways & challenges toward a socio-ecological transformation of landscapes, livestock and livelihoods" i torra områden i Östafrika (www.slu.se/drylandstransform).

Det geografiska fokuset för Drylands Transform är ett gränsöverskridande område mellan Kenya, Uganda, Sydsudan och Etiopien, även känt som Karamoja-klustret. Programmet finansieras av det svenska forskningsrådet FORMAS och involverar forskare från sju olika universitet och organisationer i Sverige och Östafrika.

Läs mer om tjänsten i jobbannonsen.

 Logotyp för projektet Drylands Transform

Fakta:

Drylands Transform finansieras av Formas, inom deras uppmaning att ”Realisera de globala målen för hållbar utveckling”.

Formas logga