SLU-nyhet

Utvecklingen av campus: Hur ser SLU:s framtid på Ultuna ut?

Publicerad: 09 mars 2021
Flygbild över Ultuna, foto.

Nu återupptas arbetet om inriktningen av utvecklingen av SLU:s verksamhet på Ultuna. Det ska till exempel klargöra SLU:s möjligheter att expandera samt framtida nyttjande av mark. SLU:s verksamhet påverkas av den expansion som Uppsala befinner sig i och stadens bebyggelse närmar sig med dess behov av kollektivtrafik, nya vägar och bostäder.

Uppsala genomgår en väldig expansion där stadens befolkning beräknas att växa till 300 000 invånare till år 2050. Detta påverkar SLU:s verksamhet på Ultuna.

Behovet av byggnader och mark

Arbetet med campusutvecklingen är ett samarbete mellan i första hand SLU och Akademiska Hus. Det kommer att utgå från det intentionsavtal som träffats mellan SLU, Uppsala kommun och Akademiska Hus och som säkerställer SLU:s verksamhet på Ultuna. Arbetet ska resultera i en strukturplan som på ett övergripande sätt visar vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar som finns på Ultuna på 20 års sikt – alltså den näraliggande framtiden.

Peka ut riktningen för attraktiv miljö

En viktig del i detta är det behov av fysiska miljöer SLU förväntas att ha, både i form av byggnader men också och mark för försök och djurhållning. Planen ska också peka ut riktningen för att skapa en attraktiv miljö för forskning, utbildning och samverkan.

Här är några exempel på ämnen som ska tas upp i planen:

  • Bebyggelse för SLU för framtida expansion
  • Försöks- och demonstrationsodlingar samt beteshagar
  • Grönområden
  • Studentbostäder
  • Gator, vägar och cykelbanor
  • Kollektivtrafik
  • Parkeringar

Johan Lindersson är projektledare på SLU. Christian Wallenborg är projektledare på Akademiska Hus.

Välkommen till informationsmöte

Det är ett omfattande arbete som kommer att påverka många. Därför är SLU:s medarbetare och studenter välkomna att delta i kommande möten och på workshops. Tider för dessa kommer att kommuniceras i SLU:s vanliga kanaler.

Den 29 mars klockan 15.00 bjuds alla intresserade in till ett första informationsmöte. På mötet deltar SLU:s rektor Maria Knutson Wedel, universitetsdirektör Martin Melkersson och marknadsområdesdirektör Peter Bohman från Akademiska Hus. Välkommen.

Anmäl dig senast den 21 mars här