SLU-nyhet

Landskapsarkitektprogrammets 50-årsjubileum

Publicerad: 07 oktober 2021

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Jubileet firas genom en rad rundabordssamtal, evenemang på campus, en film och en översikt över utbildningens utveckling under 50 år. Välkommen att delta i firandet!

Under oktober och november kommer fyra olika rundabordsdiskussioner kommer att sändas direkt och online. Den första äger rum den 13 oktober: "Hur har landskapsarkitektur lärts ut under 50 år?" Inbjudna talare är anställda och tidigare anställda vid SLU: Andrea Kahn, Pär ”Pinge” Gustafsson, Carola Wingren, Tomas Eriksson och Arne Nordius. Moderator: Emily Wade

Den 16 november har filmen "The Core of Landscape Architecture Education" premiär. Dessutom kommer en digital översikt "Dynamisk expansion - The development of landscape architect education through 50 years" att publiceras online.

Våren 2022 firas jubileet med två campusevenemang i Alnarp och Ultuna.

Läs mer om firandet och anmäl dig till rundabordssamtalen på LARKs jubileumswebbplats


Kontaktinformation

Matilda Alfengård
Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
E-post: matilda.alfengard@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/