SLU-nyhet

Hedersdoktor

Publicerad: 10 september 2020

Johanna Witzell har blivit hedersdoktor i Estland. Hennes forskning öppnar dörrar till trädens okända värld.

Hedersutmärkelsen ges av Estonian University of Life Sciences i Tartu, med vilket Johanna samarbetat med i tio år.
– Det känns väldigt roligt att bli uppmärksammad på det här sättet och det är bra att vi har ett gränsöverskridande samarbete mellan universiteten, säger hon.
INTE MINST behövs internationella nätverk för att öka kunskapen och motverka skogens skadegörare. Hoten från insekter, svampar och andra skadliga mikroorganismer (patogener) ökar. Dels genom ett varmare klimat. Dels genom handel med växter i kombination med bristande gränskontroll. Det är en av frågorna som Johanna Witzell och kollegorna inom patologi-forskningen i Alnarp är engagerade i.
– Handeln med växter är en inkörsport till skadegörare som kan sprida sig och angripa skogen. Kontrollen är en utmaning eftersom skadegörarna inte är lätta att upptäcka.
– Mina kollegor forskar om möjligheten att känna av signalämnen som patogenerna släpper ifrån sig, eller hitta dem genom bildanalyser av vissa ljusspektrum från plantorna. På så sätt kan det bli möjligt att scanna av en hel container med växter istället för ta ett stickprov.
– Behovet är uppenbart. Nyligen köpte vi krukodlade växter i några slumpvis utvalda butiker. När vi analyserade jorden upptäckte vi Phytophthora i flera av krukorna.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation